เว็บบอลที่ดีที่สุด
เว็บบอลที่ดีที่สุด

ทูลกระหม่อมภา ตรัสกับประชาชน ที่มารับเสด็จฯ อย่างเป็นกันเอง

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ภายหลังเสร็จจากการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทรงพระดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเเละชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงแย้มพระสรวลทักทายประชาชนที่มารับเสด็จ อย่างเป็นกันเองไม่ถือพระองค์ โดยมีประชาชนทูลเกล้าถวายเงิน พระองค์ตรัสว่า “เรารับเงินไม่เอาเงินไปทำอะไรอย่างอื่นนะ ทำบุญจริงๆ เข้ามูลนิธิเพื่อนพึงภานะ เพราะน้ำกำลังท่วม”